רשימת הקיצורים

רשימת הקיצורים מלחמת = יוסף בן מתתיהו , מלחמת היהודים קדמוניות = יוסף בן מתתיהו , קדמוניות היהודים מראי המקום לחיבורי יוסף בן מתתיהו על פי החלוקה לפסקאות שבמהדורת ניזה ( המשמשת גם בסדרת 1955 ) Flavii Iosephi opera , ed . B . Niese , I-VII , Berlin 1887-1895 ( reprint : ( LCL במראי המקום מ'חיי יוסף' מצוינים גם מספרי הפרקים המופיעים בתרגומו לעברית של שטיין ( חיי יוסף ; אצל שטיין אין סימון הפסקאות שבמהדורת ניזה . ( קיצורי שמות כתבי עת , ספרים וסדרות אח"א = האנציקלופדיה החדשה לחפירות ארכיאולוגיות בארץ ישראל , ערך א' שטרן , א-ד , ירושלים 1992 ANRW = Aufstieg und Niedergang der romische Welt AC = Antiquith classique ABD = The Ancor Bible Dictionary HTR = Harvard Theological Review CRAI = Contes rendus de I 'Academie des inscriptions et belles letters CQ = Classical Quarterly CHJud = Cambridge Historyof Judaism CAH = The Cambridge Ancient History BTB = Biblical Theology Bulletin BASOR = Bulletin of the American Society of Oriental Research ANSMN = American Numismatic Society , Museum Notes JS...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי

הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה