תאריכים והערות סוף שנת 66 בקירוב . ידיעה זו היא המוקדמת ביותר על אודות יוחנן . המעשה נעשה בזמן שיוסף כבר נמצא בגליל . מראי מקום חיי יוסף 45 ^* 3 ( קטע 2 י )  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי

הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה