נספח 3 לוח כרונולוגי: אירועים בחיי יוחנן מגוש חלב

נספח 3 לוח כרונולוגי : אירועים בחיי יוחנן מגוש חלב ציון מספרי הקטעים על פי נספח 2 לעיל . הממשלה בירושלים , שמינתה את מושלי המחוזות ובהם יוסף בן מתתיהו מושל הגליל , הוקמה אחרי מפלת קסטיוס גלוס , בלומר אחרי ח' במרחשוון בשנת 66 לסה"נ . קשה לאמוד את משך הזמן שעבר עד שהגיע יוסף לגליל , אך סביר שהגיע סמוך לראשית שנת 67 ושפעילותו בגליל נמשכה מעט יותר מחצי שנה , עד כיבוש ידפת בא' בתמוז בשנת . 67 3 ראו שית / היסטוריה , 1 , עמי , 509 הערה 27 ו .  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי

הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה