נספח 2 יוחנן מגוש חלב במקורות

נספח 2 יוחנן מגוש חלב במקורות להלן מובא לפני הקורא מבחר קטעים מחיבוריו של יוסף בן מתתיהו ' מלחמת היהודים' ו'חיי יוסף' המספרים על יוחנן מגוש חלב . קטעים אלו שופכים אור על פעילותו ועל הנהגתו של יוחנן ובה בעת מבליטים עד כמה בעייתיים הם חיבוריו של יוסף כמקור ידיעותינו עליו . הקטעים מ'מלחמת היהודים' מובאים לפני מקביליהם מ'חיי יוסף / משום ש'מלחמת היהודים' נכתב ראשון ו'חיי יוסף' כ 15 שנה אחריו . את כל הקטעים תרגמתי מן היוונית . בסוף הנספח מובא קטע מחיבורו של ההיסטוריון הרומאי החשוב טקיטוס 'דברי הימים . ' רשימת הקטעים . 1 יוחנן מבצר את גוש חלב על חשבונו , בהוראת יוסף ( מלחמת ב 2 ( 575 , גוש חלב נשרפת ונבנית מחדש בידי יוחנן ( חיי יוסף 45-43 ני ([ 3 יוסף מכפיש את יוחנן ומגנהו על עוניו ועל התנהגותו ( מלחמת ב , ( 594-585 4 יוסף מבקר בגוש חלב ונפגש עם יוחנן ( חיי יוסף 76-70 ניג 5 ([ יוחנן מתארח בטבריה בהסכמת יוסף וחותר תחתיו ( מלחמת ב , ( 625-614 6 יוחנן מתארח בטבריה וחותר תחת יוסף ( חיי יוסף 103-84 נטז-בא 7 ([ יוחנן מסית את אנשי טבריה , ציפורי וגברה נגד יוסף ( חיי יוסף 22 ו25- ו נכה ([  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי

הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה