נספח 1 ישו והגליל

נספח 1 ישו והגליל המחקרים בנושא 'ישו ההיסטורי' עוסקים לעתים קרובות בגליל ובדרך כלל הם פרי עטם של חוקרים נוצרים . במחקרים האלה גלומה לא אחת ההנחה שישו משקף תרבות / השקפה , תפיסה דתית , הלוך רוח והתנהגות חברתית האופייניים ליהדות הגלילית , שהיא מיוחדת ושונה מן היהדות ה'אחרת' - היהדות הפרושית , היהדות הירושלמית או היהדות של יהודה . התמקדות זו בגליל בהקשר של הדיון בישו העלתה פעמים תוצאות ותובנות מעניינות ופעמים דיונים מגמתיים ולעתים מגוחכים . יש שהמחקרים האלה נעשים ממניעים תאולוגיים , בין שקולים ורציניים בין אמונתיים ופולמוסיים , והם מבטאים חלק מהתמודדותה של הנצרות עם שורשיה ביהדות וקשורים לפולמוס הנוצרי-יהודי . לעתים הם אף נושאים גוון אנטישמי . מכנה משותף לכמה מחקרים כאלה הוא הניסיון לבסס את ייחודה של היהדות הגלילית על ייחודו של הגליל ולהראות כי הגליל נבדל מיהודה מבחינה תרבותית , אתנית , לשונית , גאוגרפית , סביבתית ( קרבה לפולייס הלניסטיות , ( חברתית , מדינית ( כפיפות לשלטון אחר מזה שביהודה , למשל שלטונו רב השנים של הורדוט אנטיפס 4 , לפסה"נ 39 - לטה"נ , ( אנושית ( תכונות מיוחדות לאנשי הגלי...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי

הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה