יוחנן ושמעון בר גיורא

לסיכום , הנהגתו של יוחנן מגוש חלב לא הייתה השלטון החוקי ביהודה או חלק ממנו . גם כאשר זכתה ליתרון כוח בעיר ובידה הייתה ההנהגה למעשה , היא לא הייתה מוכרת על ידי הכול ולא הושתתה על יסודות חוקיים . וכפי שכבר נאמר לעיל , עמדת השלטון שהשיג יוחנן בירושלים לא הייתה איתנה . היא נתקיימה כשנה בלבד . המהפך חל עם כניסתו לעיר של מנהיג אחר - שמעון בר גיורא - אך קדמו לכך הפילוג במחנהו של יוחנן עצמו ופרישת האדומים ממנו , שהכשירו את הקרקע לכניסת שמעון לעיר . יוחנן ושמעון בר גיורא היבטים נוספים של דמותו והשקפת עולמו של יוחנן מגוש חלב עשויים לעלות מהשוואה בינו ובין שמעון בר גיורא , המנהיג הבולט ביותר של המרד במיוחד במערכה על הגנת ירושלים . שמעון הנהיג תנועה אנטי רומאית קיצונית שאימצה לה גם מגמות חברתיות . נראה שתומכיו הרבים באו מקרב שכבות עניות של יהודי יהודה וסביבותיה ( הפראיה , דרום מזרח השומרון , אדום ) ושאחיזה מיוחדת הייתה לו באזור עקרבה שבדרום מזרח השומרון ובאדום . אמנם יוסף בן מתתיהו מציג אותו ככובש אדום וחומס האדומים נגד רצונם , אך דומה שבאדום הייתה נטייה חזקה למרד וששמעון השתלט על אזור זה בתמיכת...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי

הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה