יוחנן ומפלת המתונים

יוחנן ומפלת המתונים עם מפלת המתונים בירושלים היה יוחנן מגוש חלב המנהיג החשוב ביותר בעיר . עמדת הבכורה שלו זכתה להכרה מעד כמה קבועות מורדים , אף שלא מוסדה בשום דרך . יוחנן הגיע למעמד זה , שהתקיים קצת יותר משנה ( בערך מהחורף בראשית שנת 68 עד ניסן בשנת , ( 69 בזכות כמה גורמים , והחשובים שבהם הם היקף הכוח הצבאי שעמד לפיקודו הישיר והיוקרה שנהנה ממנה באותה עת . נבחן את שני הגורמים האלה ביתר פירוט . יוחנן בא לירושלים עם גדוד לוחמים , אותם אנשים שסרו למרותו בהיותו בגליל . היו בהם פליטים מתחום צור , יהודים שאיבדו את מטה לחמם עקב המאורעות של שנת 66 באזורי היישוב המעורב שבצפון הארץ . הם ושכמותם היו מאגר של כוח אדם לשורות הלוחמים במקומות שונים בארץ ישראל . יוסף בן מתתיהו מדגיש יסוד זה בקרב תומכי יוחנן , אך מדבריו 1 ראו שירו , היסטוריה , 1 , עמ' ; 498 מיכל ובאורנפיינד , מלחמת , 11 , עמ' , 221 הערה 2 . 94 כפי שמוסדה הנהגת המתונים תחילה , וייתכן שגם הנהגת שמעון בר גיורא לאחר מכן . על הסברה כי לשמעון הוקנתה באורח כלשהו סמכות שלטון חוקית ראו מיכל , שמעון , במיוחד עמ' ; 404 והשוו אל סמולווד , היהודים ב...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי

הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה