פרק רביעי יוחנן מגוש חלב בירושלים

פרק רביעי יוחנן מגוש חלב בירושלים עולה שהייתה לו תמיכה מסוימת גם בגוש חלב עצמה ( אף שרוב תושבי העיר לא הלכו אחריו ירושלימה ) וכן בבמה מקומות בגליל ( טבריה , גברה ערב . ( יוסף נוקב במספרים הסותרים זה את זה , ולכן אין לדעת מה היה מספר הבאים עם יוחנן לירושלים . בעיר כבר ישבו באותו זמן אנשים לא מעטים מבני הגליל , והופעתו של יוחנן בירושלים הקנתה להם מנהיג . בזכות מתינותו הוא לא עורר התנגדות , והוא נעשה אפוא מנהיגם של רוב אנשי הגליל בירושלים . הכרעתו בסופו של דבר לטובת המשך המאבק והעמדתו את הגנת ירושלים כגולת הכותרת של המלחמה הלמו את עמדתם של הגליליים שנמצאו בעיר . ככל הנראה אף הם באו אליה משום שהכריעו את אותה הכרעה . כך פעלו הלוחמים שנסוגו מהר התבור ירושלימה ואלפיים אנשי טבריה שהיו בירושלים . אין אנו יודעים די על שתי הקבוצות האלה ; יוסף בן מתתיהו אינו מוסר דבר על מניעיהן או על מנהיגיהן . גם אין אנו יודעים אם באו לירושלים חבורות אחרות מאנשי הגליל אם לאו . על כל פנים , ברור שהגליליים היו קבוצה מיוחדת בעיר ושרובם קיבלו עליהם את מנהיגותו של יוחנן עם בואו אליה . אפשר שאת יוקרתו של יוחנן בקרב אנש...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי

הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה