יוחנן מגיע לירושלים

מתתיהו , שניהל את ענייני הגליל בכוונה תחילה להסגירו לידי הרומאים . גם ייתכן שהחתירה להסדר עם הרומאים באה מן הממשלה בירושלים , שכן בגליל הייתה הנהגה מקומית מפוצלת ומסוכסכת ( וכן היה לאחר זמן גם בירושלים . ( יוחנן בחר אפוא לחמוק מידם של הרומאים ולהצטרף למוקד הכוח של היהודים בירושלים , שבאותו זמן היו בה גם כוחות המורדים וגם אנשי הממשלה המתונה . אין אנו יודעים אם היו לו מטרות מוגדרות בבואו לעיר . גם יחסו אל ההנהגה ששלטה אז בירושלים אינו ידוע בבירור . יתר על כן , לא ברור כיצד התכוונה ממשלה זו להשיג את מטרותיה . ודאי שלא חתרה לעימות עם רומא , וייתכן שהוסיפה לקוות להסדר כלשהו עמה " . מטרה כזו , יהיו מגבלותיה וסיכוייה מה שיהיו , לא הייתה בשלב זה מנוגדת לעמדתו המקורית של יוחנן מגוש חלב , ויכלה להיות מקובלת עליו . אם אמנם זו הייתה מדיניות הממשלה הירושלמית , הרי בצירוף הקשרים האישיים של יוחנן עם חברים בה , ובמיוחד שמעון בן גמליאל , הדבר מסביר יפה את היחסים התקינים ואת שיתוף הפעולה בין יוחנן מגוש חלב ובין במה מראשי המתונים עם בואו לירושלים . יוחנן מגיע לירושלים את בואו של יוחנן מגוש חלב לירושלים מ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי

הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה