הנסיגה מגוש חלב

מובהק של תנועת המרד האנטי רומאית . ככל הנראה לא התבצעה בפקודתו ולא יוחסה לו פעילות ישירה נגד הרומאים והוא לא היה מעורב בעימות עם הצבא הרומאי . הרומאים הניחו כי כמו ביישובים אחרים בגליל ישלים מנהיגה של גוש חלב עם ההכרח הבלתי נמנע ויפתח את שערי עירו לפניהם . פעילותו של יוחנן עד לאותה שעה יכלה להיחשב בלתי רצויה , אך כנראה לא נחשבה בלתי סבירה , שכן הייתה בעיקרה הגנה עצמית מפני השכנים העוינים ולא תויגה כפעילות מרדנית מובהקת נגד שלטון רומא . אף יוסף בן מתתיהו אינו סותר תמונה זו בעובדות של ממש , אם כי הוא מנסה ליצור רושם אחר על ידי הבלטת המניעים שהוא מייחס ליוחנן . אך למעשה הצעד האנטי רומאי הראשון שנקט יוחנן נגד הרומאים הוא בריחתו בחשאי מגוש חלב ומידי טיטוס , וגם מעשה זה טעון בחינה מדוקדקת . הנסיגה מגוש חלב לפי יוסף בן מתתיהו , אחרי שהשיג יוחנן דחייה של יום אחד - בשל השבת - בהסדרי הכניעה ובפתיחת שערי העיר לפני הרומאים , הוא חמק עם אנשיו מגוש חלב בלילה , לאחר צאת השבת , והם ברחו לירושלים . הסיפור מעורר שתי שאלות . האחת : כיצד זה עלה בידם לעבור בבריחתם דרך כה ארוכה , מצפון הגליל עד לירושלים , ד...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי

הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה