הרומאים קרבים לגוש חלב

אותן לאשורן . עיקרו של דבר , מן המקורות שבידינו אין עולה כי התנגדותו של יוסף למרר ברומא עמדה בלבו של הסכסוך ושל הפעולות שבקט יוחנן נגדו . זאת ועוד , יוחנן שיתף במאבקו ביוסף אישים מן הממשלה הירושלמית , אשר גם הם לא נמנו עם אויביו המובהקים של השלטון הרומאי . לדעתי , ממשלה זו חתרה לבלימת תנועת המרד ולהסדר כלשהו עם רומא . כדי להחזיק ברסן השלטון ולכוון את מהלך העניינים כפי הבנתם ורצונם נאלצו חבריה להעמיד פנים שהם תומכים במרד , אולם בו בזמן הם פעלו לצמצם את כוחם של המורדים . מדיניות דומה נקט יוסף , בא כוחם בגליל . יהיה אופיו של הריב בין יוחנן ליוסף מה שיהיה , ברור אפוא שהתקיים במסגרת השקפות דומות , השקפות שהיו גם נחלת הממשלה המתונה אשר הוקמה בירושלים בסוף שנת 66 לסה"נ , אחרי מפלת קסטיוס גלוס . שאכן כך היו פני הדברים עולה אף מן הפרשה האחרונה שיוחנן היה מעורב בה בעת שהותו בגליל . כוונתי לנסיגתו מגוש חלב , לאחר שהסתגר בה עם התקרב כוחות הרומאים אליה . לפי דברי יוסף בן מתתיהו , משנכשלו מזימותיו של יוחנן להדיחו ממשרתו כמושל הגליל , ומחמת פחדו מפניו , נסוג יוחנן לגוש חלב והסתגר בה . ואולם עם הגיעם ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי

הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה