פעילותו של יוחנן בגליל

כי היה אישיות חשובה במקומו ונהנה מיוקרה ומעמדת מנהיגות בגליל ומקשרים עם אישים בהנהגה הלאומית בירושלים ; כי עיקר פעילותו בגוש חלב ובסביבתה הייתה במערכה נגד שכניו הנכרים בגליל העליון וכי עמו במחנה המתון נמנו בין השאר מתנגדו העיקרי יוסף בן מתתיהו , יוסטוס מטבריה ושמעון בן גמליאל , מראשי ההנהגה הירושלמית . בפרק זה נעקוב אחר יוחנן בפעילותו מראשית המרד ועד כיבוש הגליל על ידי הרומאים ובקורותיו עם בואו לירושלים . השאלה העיקרית שתעסיק אותנו כאן היא כיצד הפך יוחנן ממנהיג מקומי מתון , שנמנע מעימות ישיר עם הרומאים , לאחד המנהיגים המובהקים של המרד ברומא - מנהיג שהוביל את אנשיו הן במאבקים פנימיים והן בקרבות גבורה וייאוש נגד הרומאים , ללא רתיעה וללא פשרה . פעילותו של יוחנן בגליל בשני חיבוריו של יוסף בן מתתיהו 'מלחמת היהודים' ו'חיי יוסף' מובאים תיאורים מפורטים של פעילותו כמפקד הגליל במחצית הראשונה של שנת 67 לסה"נ , ומקום נכבד בתיאורים אלו תופסים הסכסוכים בינו לבין יוחנן מגוש חלב . הוא מספר על מזימות יוחנן לרצחו נפש , על הניסיונות של כל אחד מהם לרכוש את אהדת התושבים ביישובי הגליל ואף על מאמציו של יוחנן...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי

הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה