פרק שלישי מן הגליל לירושלים

פרק שלישי מן הגליל לירושלים בפרק הקודם הבעתי את דעתי כי יוחנן מגוש חלב השתייך בראשית פעילותו בגליל למחנה המתון של יהודי ארץ ישראל , שהסתייג מהמרד ברומא , שכן מעשיו בתקופה זו עולים בקנה אחד עם אלו של המחנה הזה . מספר חוקרים מחזיקים בדעה זו גם כן , וכתבו על כך בצורה זו או אחרת ; חלקם בקיצור נמרץ ועל סמך אינטואיציה , חלקם על סמך המקורות המוגבלים והמגמתיים העומדים לרשותנו או מתוך בחינת התהליכים והרקע של הזמן והמקום . אולם דומה כי במחקר רווחת יותר הדעה שיוחנן היה מורד עקיב בשלטון רומא בארץ ישראל ושונא נחרץ של בני בריתה בקרב היהודים , של משתפי הפעולה עמה ושל כל אותם יהודים שלא הזדהו עם המרד . אני סבור כי דעה זו אינה עומדת במבחן הביקורת ויש בה משום פישוט של תהליך ההתפתחות המורכב שחל בעמדתו האישית והציבורית של יוחנן במציאות של תקופת המרד . היא אינה יורדת לשורשי המצב הסבוך שבו היו נתונים יהודי ארץ ישראל באותו דור ואינה ממצה את המידע העולה מן המקורות , הגם שהם מוגבלים ובעייתיים . היא אף שוגה בהקישה מפעילותו של יוחנן בהנהגת המרד בירושלים על פעילותו המוקדמת בגליל ועל צעדיו הראשונים בירושלים . עוד ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי

הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה