מנהיג של חלק מתושבי עירו וחבר במועצה העירונית ( ארכון ) הרס את ארמון הורדוס אנטיפס ונתמך על ידי פשוטי העם יוחנן מגוש חלב מנהיג בעירו ומתון בעמדתו הפוליטית נלחם בשכני גוש חלב ופיקד על גדוד חיילים  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי

הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה