ידידיו של יוחנן

ידידיו של יוחנן כעת ראוי לברר אם היו ליוחנן מגוש חלב בני ברית או שותפים פוליטיים בתקופת פעילותו בגליל ואם יש בכך לשפוך אור עליו עצמו . הדמות הבולטת מבין האישים שעמהם עמד יוחנן בקשר פוליטי הוא שמעון בן גמליאל . קשה להגדיר איש זה מצד שיוכו החברתי . האם היה ' חכם / כלומר השתייך לקבוצה של מומחי חוק ומשפט , מלומד בתורת ו 6 ראו על בך גם אצל מסון , חיי יוסף , עמ' 62 . 92 חיי יוסף ו 393-39 ( ע 63 . ( טענה כזו נגד אגריפס הושמעה מפי אנשי צור באוזני אספסיאנוס , ואמנם הוא דחה אותה , אך הדבר מלמד שהיה על אגריפס לנהוג זהירות בקבלת יוסטוס לחצרו ( וראו לעיל הערה . ( 57 ישראל וב'חוקי האבות / ובמיוחד 'מנהיג רוחני / שבכורח הנסיבות השתתף בממשלה שהוקמה בירושלים אחרי הניצחון של המורדים על קסטיוס גלוס ? או שמא דימוי כזה הוא פרי ראייתנו את החכמים כפי שדמותם משתקפת בדרך כלל בספרות התלמודית , ולמעשה היה שמעון בן גמליאל אישיות פוליטית , בן למשפחה מן המעמד הגבוה שהיה מעורב בסבך המאבקים בחברה היהודית ושותף לממשלה שלכאורה ניהלה מרד ברומא ולמעשה ביקשה לבלום אותו בטרם פורענות ? על כל פנים , לקשר בין יוחנן לשמעון בן ג...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי

הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה