יוחנן ויוסטוס מטבריה

יוחנן ויוסטוס מטבריה על יוסטוס מטבריה ידוע לנו בראש ובראשונה מ'חיי יוסף / שבו יוסף בן מתתיהו מגיב על ספרו של יוסטוס על המלחמה בין היהודים לרומאים . ידיעותינו על חיבורו של יוסטוס מועטות ביותר , ורובן ככולן באות מעטו העוין והמגמתי של יוסף . י בעניין זה אף אין בידנו להשוות בין שתי גרסאות משורר , מטבעות ציפורי . דוגמאות אחרות הן טבריה , אשר למרות ריב הסיעות שהתחולל בה נכנעה לרומאים ללא קרב ( מלחמת ג , ( 461-453 , גדור שבפראיה ( שם ד , ( 418-413 , מגדל טאריכי ( שם ג ( 532 , 492 , וכן גוש חלב ( שם ד . ( 120-84 , בירושלים הוכרעה הכף נגד המתונים בשל נהירתם של קיצונים אל העיר מחלקי הארץ האחרים ( ראו טקיטוס , דברי הימים ה יב . זה התהליך המתואר ביתר פירוט בימלחמת היהודים . ( ' אשר לציפורי , מקובל לראות בה עיר ששמרה בעקיבות על נאמנות לרומא . מילר ( יוספוס וערי הגליל , עמ' 457 ועוד ) מערער על דעה זו וטוען שגם בציפורי היו שצידדו במרד וכי רק עם הופעת הרומאים בגליל היא נקטה עמדה ברורה לטובתם . עדות לנטייה למרד בציפורי קודם לכן הוא רואה בין היתר בקשר שהיה לעיר עם יוחנן מגוש חלב . אני מפקפק בנכונות מסקנ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי

הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה