יוחנן היה אדם אמיד

יוחנן היה אדם אמיד בניית החומה בגוש חלב בכספו של יוחנן מאשרת את מה שצוין לעיל , שיוחנן נמנה עם נכבדי גוש חלב . זו התמונה העולה מ'חיי יוסף' על מעמדו של יוחנן ועל מעשיו למען עירו - בנייתה מחדש וביצורה מיוחסים לו , אם כי לא נאמר דבר על מקור המימון - ואותה התמונה עולה במפורש מ'מלחמת היהודים' ב . 575 , ואולם מהקטע הרצוף ב'מלחמת היהודים' ב , 594-585 ומהקטע ב'חיי יוסף' 76-70 ( יג ) עולה תמונה אחרת . יוסף בן מתתיהו מוסר כי יוחנן היה 'עני תחילה' וכי הדבר מנע ממנו לספק את שאפתנותו . הוא חוזר על כך בהמשך ' ; והוא כבר שאף להחזיק בפיקוד ... אבל המחסור בכספים עיכב בעדו . ' ואחר כך , וכן בקטע האמור ב'חיי יוסף , ' טורח יוסף לספר כיצד השיג יוחנן כספים שהיו נחוצים לו בדרכים לא כשרות . לטענתו , יוחנן קיבל עליו את קימום חומות גוש חלב ו'הרוויח הרבה על חשבון האמידים : ' לצורך בניית החומה הוא ביצע את עסקת השמן והחרים תבואות שנועדו לשמש מס לרומא . קיצורו של דבר , לטענת יוסף בקטע זה של 'מלחמת היהודים' היה יוחנן אביון שהתעשר בדרכי מרמה . אם כן , מה האמת - דיבורו האחד ( המשתמע מ'חיי יוסף' 45 [ י ] ואמור במפורש ב...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי

הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה