מעמדו של יוחנן בגליל

מעמדו של יוחנן בגליל יוחנן נזכר בראשונה בכתבי יוסף בן מתתיהו בהקשר של הגעת יוסף לגליל משנתמנה למושלו מטעם הממשלה בירושלים . הוא מזכיר את יוחנן הן ב'מלחמת היהודים' והן ב'חיי יוסף , ' אלא שדבריו בשני המקומות אינם זהים זה לזה , והדבר ראוי לבדיקה . הנה הדברים ב'חיי יוסף : ' ובגוש חלב זה היה המצב : בראות יוחנן בן לוי שאחדים מתושבי העיר הולכים בגדולות בשל המרד ברומאים , ניסה לעצור בעדם ולדרוש בי ישמרו אמונים לרומאים , אולם למרות רצונו העז לא עלה הדבר בידו , כי הגויים מסביב , אנשי גדר , גברה , סוגני וצור , אספו צבא רב והתנפלו על 26 בעיית אמינותו של יוסף נוסחה כאן בתמציתיות ובהכללה . להרחבה ראו רפפורט , הארות ; שטרן , מלחמת היהודים , עמ' ; 104-101 בהן , יוספוס , עמ' , 227-221 ושם ספרות נוספת . לעניין תדמיתו האישית של יוסף ראו אננדל פוטגיטר , הכוהנים הגדולים . 27 מלחמת ב 594-585 , 575 , ( להלן נספח , 2 קטעים ;( 3 , 1 חיי יוסף 45-43 ( י ; נספח , 2 קטע 28 . ( 2 ראו להלן נספח , 2 הערה . 2 אנשי גוש חלב , לכדו את גוש חלב בכוח , ולאחר שהעלוה באש והרסו אותה עד היסוד שבו לבתיהם . הדבר הזה העלה את חמת י...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי

הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה