הגליל בימי בית חשמונאי ובימי השלטון הרומאי

הגליל בימי בית חשמונאי ובימי השלטון הרומאי פעילותה הצבאית של יהודה החשמונאית בגליל והתערבותה בנעשה בו החלו כבר בתקופת גזרות אנטיוכוס ומרד יהודה המקבי . התנכלותן של צור , צידון ועכו ליהודי הגליל הייתה קשורה לזעזועים ולתגובות שעורר המרד ביהודה . אין אנו יודעים את סדר המאורעות ופרטיהם . אפשרות אחת היא שההתרחשויות ביהודה גרמו לתסיסה בקרב יהודי הגליל ( ואולי גם בקרב תושביו בכללם , ( וזו עוררה את חששן ואת תגובתן של הפולייס השכנות , אשר שלטו בחלק מהאזור , ולפחות היו בעלות עניין בנעשה בו . יש לזכור כי הגליל היה חלק חשוב מן העורף החקלאי של ערי החוף הללו , ואי שקט בו היה יכול לפגוע באינטרסים הכלכליים שלהן ( ראו להלן . ( ככל הנראה מחשש פן ייפגע מעמדן בגליל נקטו שלוש הערים צעדים שנועדו להרתיע את יהודי הגליל מלהתקומם נגדן או להזיק לאינטרסים שלהן . פעילות זו הביאה להתערבות כוח צבאי יהודי בפיקודו של שמעון , אחי יהודה המקבי , לטובת יהודי הגליל . אפשרות אחרת היא שפעילותן של צור , צידון ועכו הייתה יזמתן של שלוש הערים , שהיו עוינות כלפי יהודי הגליל דרך קבע וביקשו לנצל את האווירה האנטי יהודית הכללית ואת ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי

הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה