הגליל ויישובו היהודי עד ימי החשמונאים

הגליל ויישובו היהודי עד ימי החשמונאים שאלת מועאם האתני של יהודי הגליל עולה תכופות במחקר , אולם לכלל דעה מוסכמת לא הגיעו החוקרים . אין חולק על אופייה הישראלי של אוכלוסיית הגליל בתקופת המלוכה עד לכיבוש האשורי , גם אם הייתה מורכבת מבני שבטי ישראל במקורם ומאחרים שנטמעו בהם . לעומת זאת קשה לדעת מה התרחש בחבל ארץ זה עם הכיבוש האשורי וחורבן הממלכה בשליש האחרון של המאה השמינית לפסה"נ . ידוע שאחרי פלישת תגלת פלאסר השלישי לממלכת ישראל 733 ) לפסה"נ ) הוקמה בגליל ובסביבתו פחווה אשורית בשם מגידו וחלק מתושבי האזור הוגלו , אך איננו יודעים מה היה היקף ההגליה ואם הובאו גולים מן החוץ ויושבו במקום , ולא ידוע עד כמה שינו ההגליות והשינויים המנהליים את המרקם החברתי של היישוב הישראלי . נראה שפעולות השלטון האשורי בגליל היו שטחיות מאלו שנקט בתחום הר אפרים עם כיבוש שומרון 721 ) לפסה"נ , ( שכללו הן הגליה של חלק מן היישוב המקומי והן הושבת גולים נכרים באזור זה . 1 במלכים ב טו , בט מסופר על ההגליה מן הגליל , אך אין נזכרת הושבת נכרים בו . 2 ראו שם ; ז ו , כד . פריץ ( מאחורי השמות , עמ' ו ( 4 מדגיש , בעקבות אלט , הבד...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי

הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה