פרק ראשון הגליל והשלטון הרומאי

פרק ראשון הגליל והשלטון הרומאי בטרם אפתח את הדיון באופיו של הגליל בתקופת השלטון הרומאי ביהודה , יש להתבונן בקורותיו של אזור זה קודם להשתלטות הרומאים עליו בשנת 63 לפסה"נ . אסקור אפוא את הידוע לנו על הגליל לפני שכבשו הרומאים את ארץ ישראל .  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי

הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה