מבוא

מבוא לידתו של ספר זה , ובעיקר חלקיו העוסקים בגליל , בספקות מסוימים באשר לקשר בין פעילותה של אישיות ציבורית ובין בית גידולה : האם קיים קשר כזה ? ואם כן , במה חשיבותו להבנת אותה אישיות ? ובפרט , האם מקום הולדתו וגידולו של אדם ביוחנן מגוש חלב מסייע להבין את אישיותו , את מקוריות מחשבתו ואת דרך פעולתו ב'גיבור' על במת ההיסטוריה , או מגביל את יכולתנו להבינו ומקבע אותה במידה מרובה בתוך מסגרת סטראוטיפית ? בנגד היסוסים אלה עומדים שיקולים התומכים בדיון בגליל כרקע וכבלי עזר להבנת פעילותו של יוחנן כמנהיג מקומי , וכעבור זמן אף לאומי , בתקופת המרד הגדול ברומא 70-66 ) לסה"נ . ( כלומר מה שנבחן כאן הוא לאו דווקא באיזו מידה השפיע המקום המסוים שגדל בו על עיצוב אישיותו , אלא באיזו מידה השפיע המצב ששרר במקום זה על התנהגותו של יוחנן כאיש ציבור וכמנהיג . הרי כמחצית מתקופת פעילותו המוכרת לנו פעל יוחנן בגליל ומשם באו רבים מתומכיו . לפיכך ייסוב הדיון להלן בגליל ערב המרד הגדול ובזמנו כרקע לניתוח פעילותו של יוחנן מגוש חלב . את דרכו הציבורית של יוחנן ניתן לחלק לשלושה שלבים : ( א ) פעילותו בגליל מראשית המרד ועד בוא ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי

הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה