פתח דבר

פתח דבר " המרד הגדול" של היהודים ברומאים , שבסופו נחרב בית המקדש השני , הוא אירוע מעצב בתולדות עם ישראל . על מרד זה ידועים פרטים רבים באופן יחסי , בפרט מחיבוריו של יוסף בן מתתיהו . אחת הדמויות הבולטות בין מנהיגי המורדים הוא יוחנן מגוש חלב . יוחנן מוכר לנו טוב יותר מכל מנהיג אחר של המרד : הוא צמח בגליל , לחם בירושלים , נפל בשבי הרומאים , הובל בתהלוכת ניצחון ברומא , ונידון למאסר עולם עם עבודת פרך . ' יוחנן מגוש חלב - מהרי הגליל אל חומות ירושלים' בא להאיר את דמותו של מנהיג זה , לחשוף את הידיעות השונות על אישיותו ועל קורות חייו , ולנתח את פעילותו במהלך המרד . הספר בוחן את השפעת הגליל על יוחנן , סוקר את היחסים בין הגליל לשלטון הרומאי , מתאר את פעילותו של יוחנן בגליל ואת הרקע להחלטתו לעבור לירושלים לאחר השתלטות הרומאים על הגליל , ודן בפעילותו של יוחנן בירושלים ובחלקו במרד . סיפור חייו של יוחנן שופך אור גם על החברה היהודית בת זמנו . לספר נוספו נספחים , ובהם 'ישו והגליל' ו'יוחנן מגוש חלב במקורות . ' זהו ניסיון ראשון לייחד תיאור נפרד לאישיותו של יוחנן , בפרט על רקע המעבר מהרי הגליל אל חומות ירו...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי

הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה