יוחנן מגוש חלב

אוריאל רפפררט מהרי הגליל אל תומות ירושלים 0 מומ זלמן שזר לתולדות ישראל הוצאת ווספריס של אוניברסיטת חיפה / אוריאל רפפורט יוחנן מגוש דולב אוריאל רפפורט יוחנן מגוש חלב מהרי הגליל אל חומות ירושלים  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי

הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה