הרצל

מתוך:הרצל

מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל 1 9 cl לת ™ 1 31 \ שלמה אבינרי הרצל גדולי הרוח והיצירה בעם היהודי עורך הסדרה : אביעזר רביצקי המערכת משה אידל , אברהם גרוסמן , צבי יקותיאל , אניטה שפירא מרכזת המערכת : מעין אבינרי רבהון שלמה אבינרי הרצל V A מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל ירושלים  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי