לוח תאריכים

לוח תאריכים 1865 ( ט " ז באלול תרכ " ה , { נולד בלטוויה 1885 חניך ישיבת וולוז ' ין 1888 רב קהילת זיימל 1895 רב קהילת בויסק 1904 עלייה לארץ ישראל ; רב של יפו והמושבות 1914 נסיעה לאירופה לכינוס "אגודת ישראל" 1914 שהייה בשווייץ 1916 רב קהילת מחזיקי הדת בלונדון 1919 חזרה לארץ ישראל ; רבה של ירושלים 1921 הרב הראשי הראשון 1921 הקמת ישיבת "מרכז הרב " 1929 מאורעות הכותל 1933 רצח ארלוזורוב 1935 וג י אלול תרצ " ה , ( נפטר בירושלים גדולי הרוח והיצירה בעם היהודי הופיעו בסדרה : שמואל פיינר משה מנדלסון יוסף דן ר ' יהודה החסיד אברהם גרוסמן רש " י ירחמיאל ברודי רב סעדיה גאון אבינועם רו זכק הרב אברהם יצחק הכהן קוק גדוז הרוה והיצירה בעם היהודי היא סדרת חיבורים מונוגרפיים על חייהם וכתביהם של האישים הבולטים בתולדות ישראל בשדה המחשבה . ההלכה והתרבות . החיבורים מתרכזים בשני תחומים : תולדות החיים והסיפור האנושי , תוך הדגשת חשיבותה של האישיות על רקע זמנה ומקומה ; והיצירה הספרותית והרוחנית , תוך הדגשת תכניה , תרומתה הייחודית והשפעתה לדורות . החיבורים עוסקים באישים שפעלו למן העת העתיקה ועד המאה העשרים . מטבע הד...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי