הרהורי סיום

הרהורי סיום רעיונותיו ודמותו של הרב קוק לא נותרו רק סיפור חיים של אדם , אלא תורגמו לתנועה חברתית רחבה . לציבור גדול משמשת דמותו השראה מתמדת לעשייה היום יומית , ולכאורה אין זכות גדולה מזו . ואולם אליה וקוץ בה : דמותו מוכרת רק לאור חפירות החינוכיים שצמחו בבית המדרש שהוא הקים ובתנועה שחרטה את שמו על דגלה . עלינו לזכור ; לעולם קיים פער בין אישיותו של הוגה ובין הדמות שמציירים ממשיכיו - ואפילו העומד בראשם הוא בנו , המקורב לו , שכתבי אביו היו נר לרגליו במשך עשורים רבים של חייו . ישיבת מרכז הרב ותנועת גוש אמונים שצמחה בעקבות המשבר הרוחני והציוני שלאחר מלחמת יום הכיפורים ; תנועת ההתיישבות ביהודה ושומרון ומאות ואלפי המשפחות , התלמידים והרבנים שהם חלק מן המנגנון החינוכי האדיר שהוקם על בסיס המשנה הזאת - כל אלה אינם יכולים לבטא באופן נאמן את רוחה של אישיות כה מורכבת , רגישה , כאובה ואופטימית באישיותו של הראי " ה קוק . מצד אחד , זהו גורלו הטוב של מנהיג ציבור שיש לו תלמידים ; ומצד אחר , זהו גורלו המר של אדם בעל תפיסת עולם דיאלקטית , שממשיכי דרכו אינם יכולים לצייר את דמותו המורכבת בלי לעוותה . חסידיו ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי