המחלה והמוות

ואי יכולתו לפרש מחדש את המהלך ההיסטורי שלו הקדיש את חייו - כל אלה התישו אותו מאוד . הוא חש חולשה רבה . הרופא היה מוטרד ושב וביקש מהרב קוק לצאת לחופשה , כדי למנוע מחלה מסוכנת העלולה לתקוף אדם כה עייף ונרגש . המחלה והמוות בכ' בתמוז תרפ"ה , באיגרת לרב מנדל קירשבוים , כתב הרב קוק דברים על טיבם של החיים והמוות , הייסורים ועבודת ה . ' באותה עת היה בריא אך מבוגר דיו כדי לדון בסוגיית משמעות החיים . מה טיבם של הייסורים ? האם יש בהם איזשהו היבט חיובי ? כיצד ניתן להבין את הסיפור על ר ' עקיבא שקרא קריאת שמע בשעה שהוצא להורג על ידי הרומאים ? מסוקרטס למדתי , כתב הרב קוק , כי אין לחשוש מהמוות . לאחר שדנו אותו למיתה אמר סוקרטס לתלמידיו כי אינו חושש כלל מכך שיכריחו אותו לשתות את סם המוות . הוא הוכיח את תלמידיו על כך שביקשו למלט אותו מבית המאסר באמצעות מתן שוחד לשומרים . הרי הנפש חיה לעד והגוף הוא רק הלבוש " , ואם לוקחים מאדם מלבוש , ומשחררים על ידי זה יותר את עצמיותו , איזה רעה עושים לו ?" אם אכן זה המצב , לא קשה כלל וכלל למות על קידוש השם , שהרי אין זה אלא מוות המשחרר את האדם לחיי נצח טובים יותר . ולמ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי