ועדת חקירה

ועדת חקירה הבריטים מינו ועדת חקירה ( בראשות השופט וולטר שאו ) שתבחן את המאורעות , וזו הגיעה לארץ ב 24 באוקטובר . 1929 הרב קוק היה אחד העדים שזומנו לוועדה הזאת . הוא ויתר על ההצעה למסור את העדות בביתו מכיוון שהיה מעוניין שדבריו ייאמרו בפומבי . את עדותו החל למסור ביום ו / 1 בדצמבר , 1929 בתשע בבוקר . עדותו נמשכה שש שעות . הרב קוק התבקש להציג ראיות לכך שתפילת היהודים ליד הכותל היא מנהג עתיק יומין . הוא סירב . אמנם היו בידיו מקורות שונים בעניין הזה , אולם הוא סבר כי הדרישה מעליבה ולא היה מוכן להתמקח כרוכל בשוק על זכותם של היהודים להתפלל שם . הוועד הלאומי קיבל את דעתו , וההוכחות לא הוגשו לבריטים . במקום זאת הוא דיבר על טיבה של הגאולה ; על מועד בניינו של בית המקדש ; על ההימנעות , מנימוקים הלכתיים , מעלייה להר הבית עד בוא המשיח ; ועל חשיבותו הרבה של הכותל המערבי לעם היהודי . הכותל , הסביר , כה מקודש עד כי אין צורך להביא ראיות לקשר אליו . לעולם לא נוכל לוותר על בעלותנו עליו , ושום ועדה בין לאומית לא תגרום לכך . בשלב מסוים קם הרב קוק מדוכן העדים ומחה על התעקשותם של חברי הוועדה לעסוק בפרטים חסר...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי