המלחמה על ירושלים - פרשת הכותל

תגובתו החריפה על הרצח שילם מחיר כבד - הוא איבד חלק גדול מהתמיכה הציבורית שהייתה לו קודם לכן . המלחמה על ירושלים - פרשת הכותל במאבק בין היהדות , האסלאם והנצרות בלטה מרכזיותה של ירושלים . מבחינת היהדות יש לה חשיבות מכמה סיבות : בהר המוריה התרחש אירוע העקדה ; נבנה בה בית המקדש ; בקבלה נתפסה העיר כחלק מן האלוהות ; ירושלים הייתה עיר מלוכה ומוקד של עלייה לרגל ; ובחורבנה הייתה מושא לכמיהת ישראל בגלותו . פיוטים , תפילות , מדרשים וסיפורים העצימו את דמותה . מבחינת האסלאם ירושלים היא העיר השלישית בחשיבותה ; מרכזיותה באה לידי ביטוי בספרות " שבחי ירושלים" ( פדאאל אל קדס , ( אם כי היא אינה מוזכרת בקוראן . המוסלמים מזהים את מסגד אל אקצא כמקום שבו עלה הנביא מוחמד לעולמות עליונים . בנצרות הייתה ירושלים לשם נרדף של הכנסייה . היא עירו של דוד , עירו של ישו ושל אחיו יעקב . סביב העיר הזאת נוצרו מסורות של "ירושלים של מעלה" - הן מטפורית והן סמלית . העימות הבין דתי על ירושלים היה יצרי , כוחני וטעון במשמעויות תיאולוגיות כבדות . התחושה הייתה שכל מי ששולט בעיר "אלוהים נמצא עמו . " מכניסתו של הקיסר הרקליוס כמנצח ל...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי