אכזבות

[ הגיעה העת לחבר ] אוצר גדול שילך על פני כל התורה שבעל פה [ ... ] התלמודים ודברי הראשונים ויציע בשפה ברורה את כל הכללים היסודיים של הסוגיות העקריות , התמצית הברורה של התלמודים והשטות [ ... ] בדרך פשוטה וישרה [ ... ] ע " פ ערכים אלפא ביתים [ ,.. ] לא בתור לקוט פשוט של העתקות דברי התלמודים והפוסקים בלשונם בלא קשר ויחש , ולא בתור חבור מפלפל והוגה חריפות , כי אם בתור ספר מרצה ומבאר את הענינים על פי מקורותיהם הראשונים על בורים ' ) אורות התורה " , ' הרצאת הרב , " עמ י יב-יג . ( כל אלה הם רק כמה מן המפעלים ההלכתיים ששימשו לרב קוק אמצעי לקדם את רעיון ההלכה הנבואית של תורת ארץ ישראל . ככל שהזדקן השקיע את כל מאמציו בעבודה הזאת אף כי כוחותיו הפיזיים נחלשו . הוא ראה בה מלאכת קודש שעליו להשלימה . גם האכזבות הקשות שהיו מנת חלקו דחקו במידת מה את מלאכת היצירה הצדה , אך לא הסיטו את תשומת לבו מהמשימה ההלכתית שנטל על עצמו . בכל הזדמנות שב והמשיך לארוג את המפה ההלכתית שאמורה לשרת את פוסקי ארץ ישראל . אכזבות שתי התפתחויות טלטלו את חייו של הרב קוק בתקופה שבה חי בירושלים . שתיהן היו לא צפויות מבחינתו ; הוא ר...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי