הנזיר והנבואה

הנזיר והנבואה בדידותו של הרב קוק מוארת באור נוסף כאשר עומדים על הדרך המפותלת של הוצאת כתביו לאור . הוא היה מושא הערצה לתלמידיו והם שאפו להיכנס בסוד " חדריו הפנימיים /' אך לא ההינו , או לא היו מסוגלים , לחשוף את שמצאו שם . כמה מתלמידיו חשו כלפיו קשר עמוק שהיה מהול בקנאה ; אחד מהם , האחראי על עיצוב הגותו ברבים , היה הרב הנזיר . עלייתו של הרב דוד הכהן לארץ ישראל עוררה בו במלוא העוצמה את התחושות המשיחיות שפיעמו בנפשו עוד באירופה . הנזיר קיווה שהשהות בארץ ישראל תעשיר אותו ברוח נבואית . דעתו הייתה שהקשר בין הנבואה ובין ימות המשיח - שאנו נמצאים בעיצומם - הוא קשר הדוק . הוא חש כי השכינה וגילוי אלוהים נמצאים בכל מקום ; עיניהם של בני האדם האחרים מכוסות והם אינם רואים את אשר לפניהם . כדי שתשרה עליו רוח הנבואה נקט הנזיר פעולות הכנה שונות ; בין היתר התבודד במקומות שונים - החל בעיר צפת וכלה במדבר יהודה . באחת הפעמים כמעט מצא את מותו כאשר הוא וכמה מתלמידיו איבדו את דרכם במדבר יהודה במשך כמה ימים ' ) משנת הנזיר / עמ ' פה-פח . הנזיר עשה שימוש בכמה אמצעים כדי להגיע לכך שתשרה עליו רוח הנבואה : צירופי שמו...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי