דת וכפייה

דת וכפייה בשנות ה , 20 ככל שהיישוב הציוני הלך וגדל , התברר כי רובו חילוני . הציבור הדתי שקשר את עולמו לציונות הלך ונדחק וביקש פתרונות למצוקתו . אחד הפתרונות הנפוצים - המסעיר את מדינת ישראל עד ימינו - היה יצירת מערכת של חוקים דתיים המעגנת את הנורמות ההלכתיות בחקיקה . ניתן אולי להתרשם כי עמדתו של הרב קוק תעודד כפייה זו , אולם קיימת התבטאות מפורשת וחריפה שלו המביעה  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי