פרק שביעי החלום והמציאות: מאבקים, בדידות וצער

פרק שביעי החלום והמציאות : מאבקים בדידות וצער מעטים מאוד עמדו על מורכבות תפיסת העולם של הרב קוק , ובמובן הזה הוא היה אדם בודד . פתיחותו לתרבות הכללית ; אהבתו לחלוץ החילוני ; אמונתו כי האלוהי חובק כול ; קבלתו את ה " אחר " בסבר פנים יפות ; הכשרת מהלכים שאינם הלכתיים ; אורך הרוח שגילה לנוכח "ירידות" שהן בסיס ל"עליות ;" הרוח החסידית המתונה , הרכה והמפשרת שנשבה ממנו כלפי האנשים שעמם נפגש - כל אלה יצרו תחושה כי הוא רב מקל שאינו מקפיד על קוצו של יו " ר . גם מיומניו היו יכולים הקוראים להתרשם כי הוא רב נועז בהיתריו ובפסקי ההלכה שלו . ואולם המציאות , כאמור , הייתה מורכבת יותר - היו בה דבר והיפוכו או "אחדות ההפכים . " באופן פרדוקסלי , תורת ארץ ישראל שפיתח הייתה בעלת אופי שמרני מובהק . שמרנותה נבעה מהאמונה כי חשיפת המבנה הבסיסי , המקורי והנבואי של התורה וההלכה תוביל את הנפש היהודית לחיבור אותנטי עמן ללא כל מתח קיומי . הוא האמין כי ניתן לגשר בין כל פרטי ההלכה ובין התכלית והרוח של המצווה . לשיטתו , כל פגיעה באחד מפרטי ההלכה היא פגיעה בתמונה הכוללת , האיכותית והרוחנית של המצווה . רק השמירה הקפדנית הז...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי