המסע לארצות־הברית

לקבוצת הלומדים לא היה מקום קבוע , והדבר מנע את כינונו הרשמי של בית המדרש כישיבה . בשנת תרפ " ג נוצרה האפשרות לייסוד הישיבה הודות לתרומתו של הרי פישל , שתרם כסף להקמת מבנה לבית מדרש לצד ביתו של הרב קוק בשכונת בית דוד . בתחילה מנתה הישיבה כעשרים תלמידים בלבד , אולם מספר המבקשים להצטרף הלך וגדל וממילא בעיות התקציב החריפו . המסע לארצות הברית הודות לקשרים שקשר הרב קוק עם יהדות ארצות הברית בעת שהותו בלונדון הוא הוזמן בט " ו בכסלו תרפ " ד לביקור בארצות הברית על ידי ארגון הסיוע היהודי אמריקני בניו יורק , ( through the War The Central Committee for the Relief of Jews Suffering ) שנוסד ב 1914 על ידי התנועה האורתודוקסית . הוא התלבט בעניין וחש מצוקה לנוכח המחשבה שיהיה עליו לעזוב שוב את הארץ . ואולם מסע כזה נראה לו נחוץ יותר ויותר לנוכח משקלה ההולך וגדל של יהדות אמריקה . אחת ממטרות המסע הייתה איסוף כספים לישיבה ולמוסדות אחרים של לימוד תורני בארץ . המוסדות האלה סבלו מקשיים תקציביים בשל הירידה בהיקף התרומות שניתנו על ידי יהודי ארצות הברית ונוצר צורך לפעול בעניין . בכ " ו בכסלו תרפ"ד כתב : "כשאני לע...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי