הישיבה והאוניברסיטה

מוסר , פורקי עול , החופרים בקרדום התורה לקברה ? הקראתם את הפשקוילים הנוראים [ ... ] ? "אגודת ישראל" המקומית בנבלה [ ... ] יהודי ירושלים התעוררו ! בערו צרעת ממארת זו מקרבכם [ ... ] דעו ! שבשעה שספרו ל [ ... ] חפץ חיים [ ... ] על מעשי הנבלה ש " כת " זו עושה בירושלים [ ... ] עמד ורעד מכאב וצער , צעק ואמר "וי סופן של אלו להשתמד " ( רז ' , מלאכים , ' עמ י . ( 213 הישיבה והאוניברסיטה עלייתו של הרב קוק לארץ ישראל סימנה - אף אם לא להלכה - את קצה של תנועת "דגל ירושלים , " שפעילותה הייתה למעשה מוגבלת . ואולם , הרעיונות שהניעו את "דגל ירושלים " וליוו את הרב קוק עוד לפני כינון התנועה היו עתה הבסיס לעשייתו לא רק בתחום הרבני ( כינון הרבנות הראשית ) אלא גם בתחום החינוכי - כינונה של הישיבה המרכזית העולמית שעליה חלם , הנקראת כיום " מרכז הרב . " אי אפשר לנתק את המפעל הזה ממפעל מקביל שקיבל את ברכתו של הרב קוק - הקמתה של האוניברסיטה העברית בירושלים . ייסודה של האוניברסיטה החל לקרום עור וגידים ב 1882 בעיר היילדברג שבגרמניה ; פרופ' צבי חרמן שפירא היה אחד מהוגי הרעיון הזה . הרעיון עלה בקנה אחד עם תפיסתו של ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי