האסון

האסון בתחילת שנת תר " ף , זמן קצר לאחר הגיעו לירושלים , ממש עם קבלת תפקיד הרב , עבר על משפחת קוק אירוע טרגי . אסתר , בתם הקטנה , שהייתה בת , 12 החליקה  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי