רבה של ארץ־ישראל

רבה של ארץ ישראל לאחר מינויו לרב של ירושלים והחלטתו לקבל על עצמו את התפקיד רק בתנאי שימשיך לשמש גם רבה של יפו והמושבות הסמוכות לה , החל הפרק הסוער ביותר בחייו של הרב קוק . עתה , בהיותו בן , 54 המצב היה שונה מזה שהיה בהגיעו בפעם הראשונה לארץ ישראל : היה לו ניסיון עשיר ; חזונו כבר נבחן מול המציאות הפוליטית ; ותפיסת העולם שלו כבר הועמדה מול זו של מנהיגי העולם היהודי ורבניו על שלל מגזריו ופלגיו . מאז קיבל עליו את התפקיד היה עליו להגיב בצורה מדודה ושקולה יותר מאשר בעבר . תפקידו היה הבכיר ביותר ובעל ההשפעה העמוקה ביותר בעולם הרבני בארץ ישראל . הוא הפך - למעשה , גם אם עדיין לא להלכה - לראש רבני ארץ ישראל , הסמכות ההלכתית החשובה ביותר באחד הצמתים החשובים והסבוכים ביותר של העם היהודי . יומרתו לחבוק את כל הקהילות היהודיות בארץ ישראל אף הגבירה את המורכבות של תפקידו ואת הקשיים שהיו כרוכים במילוין . נסיבות התקופה הקשו עליו ובעטיין לא היה לו מרווח נשימה . אל שולחנו הגיעו סוגיות רבות במגוון עצום של נושאים והוא נדרש להכריע בהן . הסוגיות האלה הלכו והתרבו בשל התרחבותו של היישוב היהודי בארץ . מבחינתם של...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי