צומת המסילות

צומת המסילות באמצע אב תרע"ט החלה משפחת קוק במסע שנמשך כשמונה ימים באונייה מליברפול לאלכסנדריה . הרב אהרון מנדל הכהן , אב בית הדין של עדת האשכנזים בקהיר , חיכה לו בקהיר ; משם המשיכו בני המשפחה בעגלה אל תחנת הרכבת . ברכבת נסעו דרך מדבר סיני , רפיח , רחובות עד לוד . ניתן לשער כי התרגשותו של חוזה הציונות הדתית המשיחית לנוכח המראות הארץ ישראליים לאחר שנות גלותו הייתה רבה . ככל שהתקרבה הרכבת אל התחנה הסופית הציפו אותו רגשות מעורבים של שמחה וחרדה . הרגשות האלה התחדדו כאשר ניגש אליו בחטף בעת הנסיעה ברכבת יהודי לא מוכר ודחף לידיו דף מקופל שבו הוזכרה לו אזהרתם של רבני היישוב הישן . הרב קוק לא היה זקוק לתזכורת הזאת . ערב צאתו לארץ קיבל מכתב אחר ( מכ " ב באב תרע"ט , ( שבו הזהירו אותו כי לא יהין להגיע לירושלים ללא הסכמתם של רבניה ; מוטב שישוב ליפו , נכתב , ומינויו בירושלים ייבחן בהיותו שם . כשהגיעה הרכבת לרציף המתינו בו נציגים של שני מחנות שסברו כי הרב קוק עתיד לשמש רב בקהילותיהם . ואולם , הוא עדיין לא קיבל החלטה . הוא ידע כי אם יחליט לכהן כרב בירושלים תפרוץ מחלוקת גלויה בין הזרם החרדי הרדיקלי ובין...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי