פרק שישי השיבה לירושלים

פרק שישי השיבה לירושלים פרנק [ ... ] וכתבתי לו פרטים אחדים , ומאז לא קבלתי מהם שום מכתב . " לאחר מכן קיבל כמה מכתבים נוספים , בהם מאחיו שמואל , שניסה לסייע לקליטתו המחודשת של אחיו , אולם בכל אלה נאמרו דברים כלליים ולא הועלתה הצעה קונקרטית ' ) אגרות / ג , עמ ' רלט . ( לפתע השתנתה הרוח . שני מכתבים מפורשים וברורים הגיעו אליו ממועצת "הועד הכללי " ( של הכוללים ) והוא השיב עליהם . בתשובתו ציין כי "קטנתי מלקבל משרה קדושה ורבת אחריות "t אך בשל דאגתו לירושלים הוא מוכן להיכנס למשא ומתן . עם זאת , הוסיף , דרוש מכתב נוסף , " שהדבר צריך שיתאחדו בעניו כל הכחות שבעיר הקודש ירושלים ויבואו על החתום הבתי דינים וראשי המוסדות החשובים , והכחות היותר טובים בערי הקודש והמושבות . " עוד ציין כי ברצונו לכלול בהנהגתו את הקהילה הספרדית ( שם , עמ ' רכט . ( אמנם הרב קוק החל בסידורים לקראת השיבה לארץ , ובין היתר ביקש להשיג רישיונות נסיעה , אך לא היה בטוח אם המשרה המוצעת לו היא כפי כוחו . ממכתביהם של אנשי ירושלים עולה שלא היה מדובר במשרה של רבנות בלבד . הפונים אליו ראו בו קרש הצלה לפתרון בעיה חמורה יותר . ירושלים הי...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי