הצהרת בלפור

הצהרת בלפור עוד ב , 1915 בעת שהותו בסנט גלן שבשווייץ - בתקופה שבה המלחמה הייתה בשיאה וסופה לא נראה - סבר הרב קוק כי יש להתכונן לקראת היום שלאחר המלחמה ולמצב את מעמדה של ארץ ישראל כמיועדת לעם היהודי . הדברים מופיעים במכתב לפרופ ' שמואל צבי מרגליות : נתעוררתי לקחת דברים עם כבוד הדרתו [ ... ] אולי עת לדבר הגיעה , שנהיה מוכנים [ ... ] ביום הרת עולם ורמני ארץ ישבו לאספה על דבר ארחות השלום באירופא ואזיא , וביניהם יפקד גורל ארץ הקודש . היתכן להיות שלא נכין מצדנו אנשים יודעי עת ומשפט עמים , שיעלו על השלחן הגבוה אז את שאלתנו הגדולה ויחוסנו לארץ הקודש [ ... ] ? הדעה הישרה נותנת שאין אנו רשאים לעזוב כל מאורע גדול מבלי להשתמש בו לטובת עם ד ' המפוזר והעלוב [ ... ] את החדלון מלהשתמש בשעת הכושר [ ... ] הנני חושב לעון פלילי , ככל בטול מצוה חמורה וככל התרשלות של הצלת נפשות , שהדין נוהג גם ביחידים וכפול ומכופל בדין צבור ( שם , ב , עמ ' שיט-שכ . 1 ואולם עתה , בהיותו בלונדון - בלבה של המעצמה המתכוננת לניצחונה ולחלוקת השלל , כפי שנקבע בהסכם סייקס פיקו בין בריטניה לצרפת במאי - 1916 התחדדה אצלו דחיפותה של ה...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי