שיחות בין אב לבנו

ולקיימה בפועל . " הרי , הוסיף , השחיטה היא אחד משלושת הנושאים שתלמידי חכמים צריכים ללמוד . זהו מעשה בעל חשיבות עצומה מכיוון שהשחיטה היא למעשה מהלך קבלי של מציאת החן והחמלה בחיים החומריים והירודים " . דוקא שבילים הללו [ של אוכל , חיה ובהמה ] הם הם המרוממים את הכל , את האדם ואת החיים יחד , ומגיעים בתעופתם לרום המטרה העליונה " ( שם , עמ י קכ-קכא . ( הרעיונות האלה ברבר חשיבותן של השחיטה ואכילת הבשר הם , כאמור , ביטוי מובהק לתורתו של הרב קוק בעניין הזיקה שבין עולם הקודש והחול . ביומנו כתב : " הקודש צריך שיבנה על יסוד החול . החול הוא החומר של הקודש , והקודש הוא לו צורה , וכל מה שיהיה החומר יותר איתן , תהי הצורה יותר חשובה " ' ) שמונה קבצים / מחברת ח , פסקה צו . מהדברים האלה ניתן להבין מדוע התעקש לברר עם בנו לאחר סיום לימודיו אם אמנם "הנך מתמיד בעניני השחיטה , ההיה לך עוד נסיון מעשי נוסף על אשר הודעתני ? אשמח בהשתלמותך בעבודת הקודש הזאת הרצויה ומועילה מאד , וצדיקים ילכו בה " ' ) אגרות , ' ג , עמ קכב . ( במכתבים נוספים שב וביקש ממנו "שלא תעזבנה " ( שם , עמ ' קלג . ( לאכילת הבשר הוא ייחס חשיבות...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי