הצמחונות וחשיבות הבשר והשחיטה

" מאד מאד הננו מבקשים ממך שלא תקמץ במכתבים , כתוב אם אפשר איזה פעמים בשבוע" ( שם , עמ ' רלון . הצמחונות וחשיבות הבשר והשחיטה הרב קוק ביקש לדעת מה אוכל בנו והתעניין במצב בריאותו : "הודיענו נא מבריאותך בפרטיות , ומהלכות אכילתך , ההנך אוכל בשר , בכלל , או דוקא עוף , בשבת , ואולי גם בחול , ואיך תרגיש את מהלך סדרי האכילה , בהתאמה עם הבריאות הגופנית והנפשית ?" ההתעניינות הזאת נבעה מכך שצבי יהודה זלזל בבריאותו והאמין כי אי הקפדה על התזונה עולה בקנה עם ההקפדה בענייני הלכה . הדבר נודע לרב קוק מפי "מרגל" - "מר עמוס " - שסיפר לו פעמים רבות על חיי בנו . הוא כתב לבנו : "ואני תמה עליך מאד איך יעלה על דעתך להחמיר בדברים שאין להם יסוד בדברי תורתנו , באופן הנוגע למצב הבריאות , למשל על דבר פת פלטר [ של גויים ] שאין שום מקום להחמיר במקום שאין פת ישראל מצוי ) ?" שם , עמ י רט . ( ואולם נראה כי לצבי יהודה - כמו לצעירים רבים אחרים - היה יחס אמביוולנטי כלפי אביו , והוא לא הקשיב לו ולא הקפיד בעניינים האלה כפי שביקש . אגב , גם האב - כדרכם של אבות - הקשה על בנו . על אף בקשות חוזרות ונשנות של צבי יהודה , ואף כי נ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי