האב ובנו

מכוחה בשל "חסרון השפעת החול והבריאות הגופנית " עליה . יש ליצור איחוד ביניהן וזה , לדעתו , סוד התורה , הנבואה ורוח הקודש : "קרואים [ אנו ] לגלות את התכנית של האחדות הרוחנית , שהוא סודנו העצמי " ( שם , עמ ' יג-יד . ( ביטוי נוסף לכך נמצא בהקדמתו של הרב קוק ל'ספר מפתח הקבלה ' שחיבר הרב זאב וולף טננבוים . בהקדמה טען כי הקבלה והפילוסופיה הם שני תחומים נפרדים ושתי ישויות השונות זו מזו . אנשי הקבלה עוסקים בחוכמת קודש שמעבר " לכל ההגיונות האנושיים , " לעומת הפילוסופים העוסקים בתחומי ההכרה האנושית והעמקתם בתורה נובעת מחקר רוח האדם . החיבור בין התורה ובין החוכמה האנושית הוא תמיד מקור של חולשה , עקב המפגש הלא שווה בין רוח האדם הארצית והסופית ובין החוכמה האלוהית האין סופית , העל טבעית , שאינה משתנה . ההבחנה הזאת דורשת , לדעתו , דווקא מגמה של איחוד : ככל שהשכלת האדם תתרחב , כך יוכל , באמצעות הכלים של החוכמה הכללית , להאיר ביתר קלות על תורת האמת . המטרה הנעלה היא לתרגם את חוכמת הקבלה אל ההיגיון המקובל במחקרים בכל תקופה . כל זה מתוך הנחה כי אנחנו שומרים על ההבחנה בין המתרגם והמתורגם ; בין המקור והפירו...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי