יהדות ותרבות כללית

רעיונות הקבלה אל שפת הרבים - נכתב הספר הזה למען יחידי סגולה המסוגלים לקרוא בו " , וממילא תבוא גם כן ברכה לרגליו לכל הכלל כולו , התלוי בעילוים של היחידים . " אין ל-זל זל , כאמור , בתנועת ההתעלות הרוחנית של היחידים ובתרומתה של התנועה הזאת לתיקון העולם לאחר המלחמה הגדולה . כשנה לאחר מכן , בי " ב באדר תרע"ח , ( 1918 ) כתב לאחיו שמואל קוק מכתב שבו תיאר את הספר כאליטיסטי : "הדפסתי פה חוברת קטנה בשם ריש מילין , בענינים רזיים , שלמעמיקים הוא נושא גדול , אבל לרוב הקוראים הרי הוא כספר חתום . " הוא אף ציין כי ידוע לו על תלמיד חכם מסוים המבקש לכתוב על הספר הזה פירוש ארוך " , אבל לא עלתה בידו להדפיסו . " במכתב אחר ציין כי הוא רואה את ספרו כגילוי אלוהי וכבעל סגולות , שיש בו כוח גם לאלה שאינם מבינים אותו : ואפילו הלשון החתום שבו [ עצם הקריאה בלשון הספר אף ללא הבנה ] יש בו ג " כ [ גם כן ] סגולה להאיר אור עליון על כל המשננו [ המשנן אותו על פה ] כי מתנת חנם חנני בו ד ' מאוצרו הטוב [ ... ] אע"פ [ אף על פי ] שאין כדאי ומה גדלו חסדי ד ' ( שם , עמ י רא-רב . ( יהדות ותרבות כללית השהות בלונדון הפגישה אותו עם ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי