הספר 'ריש מילין' - כתיבה קבלית

גס רגע אחד לא נסתפקתי כי מאד מאד יקרות לו [ לרב הראשי ] טובת הכלל ואמונתנו הקדושה . אבל כאשר ידעתי שנמצאים אנשים החפצים להשפיע על כבודו דוקא בשם טובת הכלל ואמונתנו הקדושה , שלא להרבות דברים כלפי הממשלה במה שנוגע ביחוד לעניני היהודים והיהדות , אמרתי עם לבי שזאת היא חובת שלמי אמוני ישראל להציג לפני הדרת כבודו את תביעותינו ומהלך השקפתנו [ ... ] שטובת הכלל ואמונתנו הקדושה דורשת מאתנו , שלא לסוג אחור מכל מניעה ולתבוע ולחזור ולתבוע מאת הממשלה כל מה שמגיע לנו על פי חוק הצדק של שיווי הזכויות הדתיות , השורר במדינה נאורה זו ( שם , עמ י צה . ( גם אני , הסביר לו הרב קוק , עמדתי בראש מערכות ויודע עד כמה זקוק המנהיג ל"אימוץ לרוחו , לחזקו ולעודדו , ללכת עם הזרם היותר טהור ויותר רצוי . " לדבריו , על פי חז"ל , אפילו אלוהים ראה במשה דמות שהייתה אמורה לעזור ולעודד , ומייד הבין משה את שעליו לעשות ואמר : "ועתה יגדל נא כח ד / ועץ הקטן מדליק את הגדול , ואשרי הדור שהגדולים נשמעים לקטנים " ( שם , עמ י צה . ( הספר 'ריש מילין ' - כתיבה קבלית לצד המאבקים הציבוריים שניהל הרב קוק וקשיי המלחמה , מצא מעט זמן לעסוק גם...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי