ההתעמתות עם רבני אנגליה: גירוש הנתינים הרוסים

להתרכז בדבר האהוב עליו באמת - "טיסת הרוח מתלמוד אל תלמוד , ממרחבים אידיאליים השונים למיניהם , הדורשים כל אחד בפני עצמו עבודה רוחנית , שכלית והרגשית , והתאמה במסילות הלב ובאורחות החיים . " גרוע מכך " , הלחץ של המעמד הגלותי , ההשתעבדות לעבודות זעירות שאין הלך תח חיים אציליים נכסף בהן , הם ודאי מוסיפים דכדוך והם הם גורמים גם כן מתלאה גופנית . " המטלות הקטנות המנוגדות לכל מהלך רוחני גדול , הוסיף , חונקות את רוחו . לו היה בידו להשתחרר מאותם "שעבודים קטנים , " היה פונה לעסוק בעולם הרוח כפי שהתאפשר לו בארץ ישראל " . אבל רואה אני שאותה האורה הנעימה , של חיי הקודש והעז [ ... ] אשר היתה [ גם אם לפרקים ] שם בארץ חמדה [ ... ] אותה האורה נעלמה היא ממני פה בארעא דמחשכא [ בארץ החושך של הגלות " [ ( שם , עמ ' קג-קד . ( עם זאת , חש הרב קוק כי עבודתו החינוכית נושאת פרי , ובכך יש "כדי להשיב מעט את הרוח הנכאה " ( שם , עמ ' לט . ( בלונדון , בשונה משווייץ , הוא הצליח להביא תועלת מעשית ומיידית ליהודים במצוקות הקיום שלהם . הודות לפעילותו הנמרצת ובשל אישיותו הכריזמטית התמקדה בו תשומת הלב ועלו יוקרתו ומעמדו הן ב...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי