מחיר הרבנות והתשוקה לבדידות

לקראת בואו - לא הוכנה בעבורם דירה . הרב קוק ורעייתו התארחו בביתו של הרב משה אביגדור וזייקין , מחבר 'כללי הפוסקים ' ו'ספר ציון רש " י / ובלילה לנו בבית מלון . למחרת נפוצה אט אט הידיעה על בואו ואן "באו כמה מן היותר זקנים , חרדים ובני תורה , ובלינו את הזמן עד אחר חצות הלילה . " הרב קוק תיאר את קהילת מחזיקי הדת כקהילה קלסית " , טפוס של קהילה עתיקה בישראל בליטא , לכל פרטי סידוריה , " ובעניין הזה לא היו לו הפתעות ( שם . ( לאחר שבוע דבר לא השתנה : הרב קוק נע בין בית המלון ובין ביתו של הרב חייקין . הוא פגש "מבקרים חשובים ונכבדים , רבנים רבים ושאר אנשי צורה ומעלה . גם הד " ר הרץ [ רבה הראשי של אנגליה ] [ ... ] הקדימני במכתב ברכה כתוב בנימוס והידור הראוי ובידידות . " ואולם , גם בחלוף כמה שבועות נוספים לא הצליחה הקהילה לארגן לו דירה . כחודשיים לאחר הגעתו , בי '' ז באדר ב ' תרע"ז , כתב לבנו כי עדיין לא הגיע אל המנוחה והנחלה : "הדירה המיועדה לנו לא נתפנתה משכניה [ ... ] והוכרחנו לשבת כמה שבועות אצל ה ' חייקין . " סבלנותו הלכה ופקעה . זמן קצר לאחר שאמר לפרנסי הקהילה כי לא יוכל לסבול עוד את המצב "שכר...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי