לונדון לא חיכתה לרב קוק

בעקבות המידע הזה כתב הרב קוק : והנה מובן הדבר כי אלמלי באו לידי הטלגרמה וביחוד המכתב לפני הבטחתי הייתי מעכב את ההבטחה עד שיפתרו לי מעלתם את השאלה הגדולה הזאת , איך יתכן להיות [ ... ] מצב של כבוד ושל שלום כאשר יש אדם אחד שהוחזק בעבודת הרבנות וטוען כולו שליי ' ) אגרות / ג , עמ י טו-טז . 1 עם זאת , הרב קוק חש שהדברים כה תמוהים עד כי החליט שלא לבטל את הסכמתו והוסיף כי הוא מאמין שאכן "אמת נכון הדבר שאין כאן חלילה שום מחלוקת ולא שום שמץ הסגת גבול חלילה [ ואף על פי כן ] נשאר לי הענין של המכתב חידה סתומה , שאבקש מכבוד מעלתם שיואילו לפתור אותה על בוריה . " כדי להסיר ספק הוא דרש לשלוח לו "לפני צאתי מפה אלי כתב רבנות , על פי החוזה אשר דברנו במכתבינו , " בחתימת הפרנס , חברי הוועד " , ומה טוב היה אם יבאו בו על החתום הרבנים היותר עקריים בעיר" ( שם . 1 אף שלא דחה את ההזמנה , גרם המכתב המסתורי של הרב שוורץ לעיכובים שונים . הרב קוק ביקש הסברים למכתב מד " ר מאיר צבי יונג , אחד מראשי הקהילה . ואכן , כשבועיים לאחר מכן ( בי ' בשבט ) קיבל מכתב פיוס מהרב שוורץ . ההדורים יושרו והרב קוק מיהר לשגר לו מכתב ברכה ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי