פרק חמישי לונדון: רבנות, ציונות וגעגועים

פרק חמישי : רבנות ציונות וגעגועים בחשוון תרע " ו ( אוקטובר , ( 1915 בעיצומה של מלחמת העולם הראשונה , קיבל הרב קוק מכתב הזמנה ללונדון לשמש רבה של קהילת "מחזיקי הדת . " במשך כמעט שנתיים הייתה פעילותו למען הציבור היהודי בארץ ובעולם מצומצמת מאוד . ההיענות לקריאה לשמש בתפקיד רבני בבריטניה , שמילאה תפקיד חשוב ביותר ב " מלחמת הגאולה , " הייתה מבחינתו כמעט מובנת מאליה . את הקשר יזם פרנס הקהילה בנימיו אריה לייב דייכובסקי . הרב שקל את ההצעה בחיוב , אך ציין כי ימלא את התפקיד רק עד שיתאפשר לו לחזור לארץ ישראל . על פי התנאי הזה נתן את הסכמתו , אבל הוסיף כי עליו לדעת כמה פרטים : האם ההזמנה הייתה על דעת "כל חברי אגודתם , באופן שאין בזה שום שמץ של מחלוקת " ? ומהן בדיוק דרישות הקהל ממנו בעבודה הזאת , שהרי אולי הדרישות אינן הולמות את "כחותי הרוחניים והחומריים ' ) "? אגרות / ג , עמ י ז-ח . ( כחודש לאחר מכתבו האחרון במשא ומתן ביניהם קיבל על עצמו הרב קוק את ההזמנה לשמש רבה של הקהילה בלונדון , והמתין למסמכים שיאפשרו את נסיעתו . בשל המלחמה הוא פנה אל הקונסולים שבבין , הרוסי והצרפתי ( בעלת בריתה של רוסיה . ( ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי